Dette betyder den nye betalingslov

for virksomhedsejerne

 

D. 1. januar 2018

trådte en såkaldt PSD2-forordning i kraft, som bygger på EU-lovgivningen Revised Payment Service Directive II (deraf navnet på forordningen).

Betalingsloven har stor betydning for detailhandlen i Danmark samt betydning for de enkelte forbrugere og deres kundeadfærd.

Det overordnede formål med betalingsloven fra EU handler om at bane vej for nye betalingssystemer- og løsninger til gavn for forbrugerne og markedsmekanismerne.

Herunder gennemgås de mest centrale punkter omkring loven, og hvilken betydning det har for landets virksomhedsejere.

Betalingsloven fjerner kundens transaktionsgebyr

Førhen har det været pålagt kunden at betale gebyr ved indløsning af de mest anvendte betalingskort udstedt i EU (MasterCard og Visa), og som anvendes til at gennemføre køb i både fysiske butikker og via onlinehandel.

Sådan er det ikke længere.

Med betalingsloven er det ikke lovligt for butikker længere at overføre dette gebyr til kunderne. Butikken skal selv bære udgiften i dag ved at betale gebyr for at anvende betalingskort, som er udstedt både indenfor og udenfor EU.

Undtagelsen herfra er dog i forhold til virksomhedsudstedte betalingskort.

Hensigten med at fjerne dette transaktionsgebyr fra kunden er at øge konkurrencen på både det fysiske og det digitale betalingsmarked.

Når der hos kunderne ikke længere skal tages hensyn til ekstra gebyrer ved brug af bestemte betalingskort, øges deres frie bevægelighed med handel på tværs af landegrænser. Derudover vil det ændre forbrugernes købsadfærd til også at indeholde brug af andre typer af betalingskort foruden dankortet.

 

Værdien af at oprette en indløsningsaftale

Når det er blevet virksomhedsejeren, der skal betale for transaktionsgebyret, har det stor økonomisk betydning for hans forretning, at vedkommende opretter sig som kunde hos en virksomhed, der kan indløse transaktioner foretaget med hhv. MasterCard og Visa kort.

Der kan indgås en aftale med DitBetalingssystem, som gør det nemt og overskueligt at have styr på de gebyrer, der skal betales afhængig af type af betalingskort.

Denne indløsningsaftale indeholder fuldt gennemskuelige gebyrer, hvilket bygger på EU’s ønske om at have gennemsigtige priser. Dermed findes der kun ét gebyr pr. type betalingskort.

Som kunde hos dit Ditbetalingssystem skal der kun påregnes 1 bankdag til udbetaling til den pågældende virksomheds konto fra når en kunde har gennemført en transaktion, til indløseren overfører pengene til virksomheden.

Hos dit Ditbetalingssystem betales der et fast, månedligt beløb til Danmarks billigste pris uden binding eller oprettelsesgebyr. På den måde kan en virksomhed effektivt komme til at øge sin omsætning og højne sin kundeservice ved at tilfredsstille kundernes behov.

 

 

Ring til os i dag på 77 344 500, og spørg løs om vores POS-system!

 

Interbankgebyr mellem kortindløser og kortudsteder

Når en kunde gennemfører en transaktion i en butik, betaler butikkens bank et gebyr til kundens bank.

Gebyret fungerer som en slags kompensation til kundens bank (kortudstederen) for at påtage sig omkostninger i forbindelse med at give kunden en rentefri betalingsudsættelse. Og ydermere for at kompensere for eventuelle risici i forbindelse med at garantere for afregning til den pågældende indløser.

I maj 2015 fastsatte EU et økonomisk loft over interbankgebyret. Maksimumloftet befinder sig på 0,30% for almindelige kreditkort.

 

Dokumentation af indtægtsstrømme til SKAT

I Finansloven fra 2018 fik SKAT tildelt ekstra økonomi til at ansætte 150 flere medarbejdere til at udøve momskontrol samt føre tilsyn med snyd med afgifter.

Samtidig vedtog Folketinget med bred enighed at stramme sanktionsmulighederne overfor virksomheder, som ikke benytter det digitale kasseapparat. SKAT kan derved udstede økonomiske bøder med pålæg som at anskaffe dette betalingssystem.

I praksis betyder det, at virksomheder fra og med 1. januar 2018 skal være i stand til at dokumentere sine indtægtsstrømme fra MobilePay til en erhvervskonto, der kræver en MobilePay POS aftale.

Betalingsdata til konkrete markedsføringsformål

PSD2-forordningen åbner mulighed for virksomhederne til at få adgang til bankernes betalingsdata, som f.eks. kan bruges i forbindelse med at målrette bestemte markedsføringskampagner eller lave individuelt baserede tiltag.

Det skal være betalingsoplysninger, som kunderne selv har anmodet om. Det er forudsat, at virksomheden indhenter kundens samtykke, når der laves kundespecifikke tiltag.

Derved åbner betalingsloven op for brugen af betalingsoplysninger til konkrete tjenester.

Det er ikke tilladt at anvende betalingsoplysningerne til at fastsætte individuelle priser til kunderne. Prisdiskrimination er udtrykkeligt forbudt i betalingsloven.

Derudover gælder det, at en virksomhed ikke må videregive betalingsoplysninger til en tredje part uden kundens samtykke, med mindre det specifikt handler om korrektion af en ydelse, som kunden selv har anmodet om.

Endelig findes der et såkaldt ”koblingsforbud”, der betyder, at en betalingstjeneste ikke må være betinget af brugen, således at en kunde f.eks. opnår rabat ved brug af en bestemt betalingstjeneste.

 

Ditbetalingssystem er et sikkert valg!

Når du vælger en betalingsløsning fra Ditbetalingssystem, så ved du at dit system efterkommer alle lovmæssige krav.

Lempede regler for udbydere af betalingstjenester omkring licenspligt

Førhen har det være pålagt alle typer af udbydere af betalingstjenester at anmode om tilladelse hos Finanstilsynet med henblik på at betale licenspligt for at drive virksomhed. Den nye betalingslov undtager visse typer af betalingstjenesteudbydere for dette krav, såfremt deres betalingstjeneste har begrænset anvendelse.

 

Undtaget licenspligt

 

Herunder ses de udbydere, som ikke længere er pålagt at betale licenspligt og således ikke skal anmode Finanstilsynet om en E-pengelicens:

  • Udbydere af betalingskort som kun kan anvendes hos udbyderen selv eller hos et begrænset netværk af andre udbydere (f.eks. butikscentre)
  • Udbydere af betalingskort som kun kan bruges til at købe et begrænset antal varer eller varer fra et begrænset sortiment (f.eks. benzinkort og rejsekort)
  • Udbydere af betalingskort som har et begrænset anvendelsesområde (f.eks. madkuponer)
  • Udbydere af betalingstransaktioner via elektroniske kommunikationsmidler som befinder sig under en vis beløbsgrænse (f.eks. tillægstakseret SMS’er)
  • Udstedere af elektroniske betalingskort med penge som der ikke kan ske genopfyldning på (f.eks. elektroniske gavekort)

For at kunne framelde sig pligten omkring E-licens kræver det, at virksomheden skriftligt retter henvendelse til Finanstilsynet med en konkret beskrivelse af den begrænsede brug af betalingstjeneste.

 

Begrænset licenspligt

 

Dog findes der udbydere af betalingstjenester eller udsteder af elektroniske penge, som fortsat skal betale licens men dog i et begrænset omfang.

Disse er:

  • Udbydere af betalingstjenester hvor gennemsnittet af samtlige transaktioner de seneste 12 måneder ikke har oversteget 3 mio./euro/mdr.

 

  • Udstedere af elektroniske penge (også betegnet ”wallets”) hvor de samlede udstedelser ikke på noget tidspunkt overstiger 5 mio. euro.

Hvis transaktionsgrænserne overstiges, skal der anmodes om stor licens hos Finanstilsynet som enten betalingsinstitut eller e-pengeinstitut.

ICT 250 Stationær

Stationær

kr. 299,- pr. måned

Apple Pay
MobilePay
Kontaktløs betaling (NFC)
Indløsning – Visa og Mastercard
Godkender alle betalingskort
Centerkort / Gavekort
24 timers ombytningsservice
Hurtig udbetaling – 2 bankdage
Support

 

IWl 250 Mobil

Mobil

kr. 349,- pr. måned

Apple Pay
MobilePay
Kontaktløs betaling (NFC)
Indløsning – Visa og Mastercard
Godkender alle betalingskort
Centerkort / Gavekort
24 timers ombytningsservice
Hurtig udbetaling – 2 bankdage
Support

 

30 Stk. bonruller - DBS 380

Pris: 450 DKK

30 stk. bonruller 80x80x12 - 80 meter som passer til vores DBS 380 - stor kasse

Termorulle 80x80x12 80 meter er den mest solgte bonrulle til bonprintere placeret ved siden af kasseapparatet. Bonrullen passer til alle modeller bonprintere f.eks. Epson TM-T88, Bixolon, Star TSP, Citizen.

Bonrullen bruges også ofte til køkkenprintere.

30 Stk. bonruller - DBS 747

Pris: 270 DKK

30 stk. bonruller - 57x40x12 - 18 meter som passer til vores DBS 747 - lille kasse

Den mest solgte rulle til betalings terminaler. Bruges til både Verifone VX og Ingenico ICL/ICT terminalerne.

Rullerne leveres i kasser af 60 stk. og blev tidligere kaldt dankortruller. Har du en f.eks. en Point Yomani betalingsterminal kan du med fordel bruge denne bonrulle.